Въпроси/Отговори

1. Основeн въпрос за теодицеята.

2. Проблемът, свързан с избора на най-малкото зло.

3. „Розата на Света” и Царството Божие. Неразбирането на въпроса от Александър Мен.

4. Защо смъртта на Христос не е била условие за Неговата победа над ада?

5. Защо Бог не управлява мирозданието непосредствено?

6. Бог и етическия идеал. Кое е първично и има ли зависимост на единия от другия?

7. Погрешността на теорията за оправдаване на страданията.

8. Участието на Русия в системните структури на либерал-космополитизма.

9. Уицраорите на съвременността.

10. Ирак и уицраорът на арабската метакултура.

11. Отношението към глобализацията.

12. Какви сили на метаисторията стоят зад Путин, Медведев и тяхната опозиция?

13. Обуздаване на уицраора на Америка от другите уицраори.

14. Въпрос за отношението към масонството.

 

 

 

Прочетено: 1959 пъти