Изследователски и популярни разработки

 В този раздел ще има изследователски и популярни текстове – както вече съществуващи, удовлетворяващи преди всичко изискванията добросъвестност и непротиворечие на концепцията на Д.Андреев, така и нови, за подкрепа на написването на които е създаден Фонда (вж. Обява).

Засега са достъпни текстове от следните автори:

Други текстове, представляващи интерес:

Прочетено: 1740 пъти