Въпроси/Отговори

13. Обуздаване на уицраора на Америка от другите уицраори.

В дадения момент руският уицраор изпълнява положителна роля? И до самия момент на отслабване на уицраора на САЩ руският уицраор трябва да повишава своята мощ за противодействие на глобализацията на света? А също така е логично да се предположи, че в интерес на провиденциалните сили е да поддържат всеки уицраор, освен американския, тъй като при ликвидация на трите мощни уицраора – на Русия, Китай и Индия и по-малките, светът е обречен?


Отговор

Оценката на ситуацията като цяло е вярна, но така просто да се говори за “положителната роля” на руския уицраор и другите уицраори, противостоящи на американския, не следва, тъй като от такива думи се създава невярно впечатление.

С фразата “положителната роля на уицраора” би било правилно да се означава ситуацията, когато уицраорът съдейства на замислите на демиурга на метакултурата. (Отчитайки и това, което метаисторическият опит досега неизменно е показвал: рано или късно демоничното ядро в природата на уицраора побеждава и се започва борба с провиденциалните сили на метакултурата).

Сега е невъзможно да се говори за каквото и да било следване от руския демон на държавността на замисъла на демиурга на метакултурата. Това се вижда по вътрешната политика на руските власти, насочена към придвижване на страната към бездуховно и морално деформировано общество по западен образец.

При все това, руският уицраор действително изпълнява сдържаща геополитическа роля в отношенията с САЩ, при това я изпълнява по по-очевиден начин, отколкото другите уицраори. Явно това е свързано с факта, че понастоящем се извршва експанзия на властта от уицраора на Америка над пространството на Руската метакултура (Украйна, Грузия; засега няма аналози на това за Китай или Индия). Съпротивляването на уицраора на Русия естествено се обяснява с опасенията му за собственото му бъдеще. Това съпротивляване в ни най-малка степен не е обусловено от нещо “провиденциално” (в противен случай щеше да се построява съвсем различен модел на обществото, и в държавата би се лансирала идеология различна от днешната, която е подобна на западната идеология).

Сега няма никакво противодействие на космополитическата глобализация от страна на уицраора на Русия. Напротив, има стремеж да се впишем в тази глобализация, но без да допуснем усилване и понататъшна експанзия на демона на великодържавието на Америка (доколкото в перспектива това предвещава гибел за руския уицраор). Уицраорът на Русия противодейства само на уицраора на САЩ, но не на глобализацията и на инферналния план за обединяване на човечеството на основата на максимално бездуховната идеология.

Нито една от страните, където има уицраори, не прави даже опити да изработи алтернативна идеология с общомирова значимост. Това означава, като минимум, лоялност към върховната планетарна демоническа сила, към нейните планове и цели по отношение на човечеството. Уицраорът на Англия през последните десятилетия и решително изпълнява спомагателна роля при уицраора на САЩ (показателно е разминаването на позициите на Англия от Германия и Франция по въпроса за подкрепата на американското нахлуване в Ирак).
Никакво противодействие на космополитическата глобализация от страна на уицраора на Русия сега няма. Напротив, има стремеж да се впишем в тази глобализация, но без да допуснем усилване и понататъшна експанзия на демона на великодържавието на Америка (доколкото в перспектива това предвещава гибел за руския уицраор). Уицраорът на Русия противодейства само на уицраора на САЩ, но не на глобализацията и не на инферналния план за обединяване на човечеството на основата на максимално бездуховната идеология.

Нито една от страните, където има уицраори, не прави даже опити да изработи алтернативна идеология с общомирова значимост. Това означава, като минимум, лоялност към върховната планетарна демоническа сила, към нейните планове и цели по отношение на човечеството. Уицраорът на Англия през последните десятилетия изпълнява спомагателна роля при уицраора на САЩ (показателно е разминаването на позициите на Англия от Германия и Франция по въпроса за подкрепата на американското нахлуване в Ирак).

 

 

Прочетено: 826 пъти