Главна страница

 

Този сайт е посветен на творчеството на руския мистик и поет Даниил Андреев и “Розата на Света” – неговият най-известен и наистина уникален труд, който съдържа неговото религиозно-философско учение. Чрез него авторът предава своя личен мистичен опит – както панорамата на другите светове и тяхната взаимовръзка със събитията на световната история, така и картините на бъдещото преображение на човечеството. 

Книгата е официално публикувана през 1991 г. – едно от най-изумителните произведения в руската философия и литература – метаисторията на света, която един ден ще бъде изучавана в училище така, както днес в него се изучават история и география. Метаисторията е съвкупност от процесите, потопени в други времеви потоци и измерения, които просветват понякога през процеса, възприеман от нас като история.  

 …”Ако този ръкопис бъде унищожен или изгубен, няма да успея да го възстановя. Но ако той някога стигне поне до няколко човека, чиято духовна жажда ги накара преодолявайки всякакви трудности да го прочетат до края, то идеите, заложени в него, няма как да не се превърнат в семена, раждащи филизи в техните сърца; дали това ще стане преди Третата световна война или след нея, книгата няма да умре, ако поне едни приятелски настроени очи преминат ред след ред по нейните страници. Защото въпросите, на които се опитва да даде отговор, ще вълнуват хората и в далечното бъдеще.”

 … „Да споделя своя опит с другите, да хвърля светлина върху бъдещата панорама на историята и метаисторията върху разклонената верига от алтернативи, заставащи пред нас или върху тези, които трябва да възникнат, върху пейзажа на разноматериалните светове, тясно взаимосвързани с нас посредством доброто и злото ― ето задачата на моя живот.”

 …„Да разгърна тази концепция именно така, да дам да се разбере как в нея се таи ключът и към разбирането на текущите процеси на историята и към съдбата на всеки от нас ― ето задачата на настоящата книга, която, ако Господ я предпази от гибел, трябва да залегне като една от множеството тухли във фундамента на „Розата на света”, в основата на всечовешкото братство.”

 …„Ако старите религии са листенца, то „Розата на света” е цветче: с корени, стебло, чашка и цялата общност на неговите листенца; тя ще осмисля историческия процес в неговото минало, настояще и бъдеще, за да встъпи в творческо ръководство на тези процеси; стоящите пред нея духовно-исторически задачи са обединяване на земното кълбо във федерация на държави, ръководена от етическа контролираща инстанция, установяване на материално изобилие и висок жизнен стандарт на населението във всяка страна, облагородяващо възпитание на по-младите поколения, присъединяването на християнските църкви и създаването на свободна уния на всички религии на Светлината, превръщане на планетата в градина, а на държавите ― в братство. Осъществяването им ще открие пътя към разрешаването на още по-високи задачи: към одухотворяването на природата.”

 

 

Прочетено: 706 пъти