9. Уицраорите на съвременността.

Не бихте ли могли да изредите днес оцелелите уицраори. Някои сред тях действат ли съвместно, подобно на междудържавните военни блокове и съюзи в нашия слой?


Отговор

В наше време демони на държавността имат САЩ, Англия, Франция, Германия, Русия, Китай, Тайван и Индия. До неотдавна съществуваха уицраори на Югославия (Сърбия) и Ирак – тяхното унищожаване беше съществена цел на американския уицраор. Уицраорът на Тайван е блокиран от китайския и щеше отдавна да бъде унищожен, (c нахлуване на китайската армия в Тайван), ако не беше поддръжката на САЩ. Уицраорите на САЩ и Англия определено действат в съюз. Уицраорите на Франция и Германия до неотдавна се държаха настрани от този съюз (осъдиха войната в Ирак), но техният контрол над своите страни е ограничен, доколкото игвите в шрастрите на двете европейски метакултури (Северо-западната и Римо-католическата) изпълняват на първо място общоглобалисткия план и, съдейки по всичко, уицраорите нямат над тях такава власт, както в другите шрастри. Сега тях, като че ли, се стремят да ги принудят да се присъединят към съюза, за да действат против Русия като единен фронт. Особено слаб контрол над своята страна има германския уицраор.

Напълно обяснимо е сближаването на уицраорите на Русия, Китай и Индия, доколкото понататъшната агресия на американския уицраор, щом си освободи силите, заети  в пространството на мюсюлманската метакултура, ще се окаже насочен към всеки един от тях по ред.

 

 

Прочетено: 783 пъти