12. Какви сили на метаисторията стоят зад Путин, Медведев и тяхната опозиция?


Отговор

Зад Путин и Медведев, както не е трудно да се разбере от тяхното демонстрирано единство, стои едно и също нещо: руският уицраор и всички сили на руския шрастр (в тях, за разлика от ситуацията с Америка, няма никакви реални признаци за различие).

Това, че изборът на Путин падна върху Медведев (личност абсолютно “плоска”, изразено бездуховно-утилитарна) показва, че да се надяваме на някаква смяна на курса на уицраора и на някакъв провиденциален “излив” в политиката на днешната власт,  по принцип не се налага. Този неголям позитив, който може да се забележи, се обяснява само с изхода от “дяволствата” на Смутното време на 1990-те.

Опозиция – зависи коя. Но като общо, нищо от съществуващата опозиция не играе забележима роля и не може да бъде опора на Провиденциалните сили на Руската метакултура. Комунистите, например, не могат да проявяват себе си в това качество поради обусловеността на своята история и идеология, поради формираните щампи за възприемане на тяхната партия в обществото.

 

 

 

Прочетено: 966 пъти