Въпроси/Отговори

5. Защо Бог не управлява мирозданието непосредствено?

От какво е предизвикано твърдението (често срещано тук), че Бог не управлява мирозданието непосредствено, а действа чрез вдъхновението на светлите монади. Защо Той не действа сам, непосредствено?


Отговор

Мирозданието е поле за творчество за духовните монади, притежаващи материални одежди и преминаващи своя път на формиране. Ако Бог „управляваше” с нещо, то това би станало ограничение за творческата свобода на другите същества. Такова “управление” е немислимо за висшите слоеве на материалната вселена, творими от монадите, достигнали вече до почти божествени висоти на съвършенство и недалеч отстоящи от влизане в Божествена Пълнота и съединение с Пресветата Троица без загуба на своя Аз.

Става дума не за това, че няма въздействие над мирозданието от страна на Бога, а само за това, че няма “управление” – тоест някакви действия, не съобразяващи се с волята на духовните монади, творящи материалните светове и обитаващи в тях. Именно затова действа такава форма на помощ и влияние, като сила на творческо вдъхновение, произхождаща от Бога и приемана само по добра воля. Интересното е, че в рамките на ортодоксалното християнство при псевдо-Дионисий Ареопагит божествените сили също не действали направо; наистина, “управление” в него все едно оставало, доколкото се признавал принцип на подчиненост и не се признавало собственото творчество на ангелските чинове, през които преминавали божествените действия.

И още “управление на света” – най-малкото, тотално управление – не е това което би било “интересно” Богу как на жив осъзнаващ “Аз”, доколкото лежи много по-ниско от божествените творчески възможности.

От друга страна, доколкото материалните светове се творят от монадите и доколкото Бог не се стреми да управлява нищо, то никакви „механизми” за “управление” от страна на Бога изграждането на материалност просто не предвижда. Поддръжка и „животворене” на частиците на материалността от Бога – предвижда, а управление на тези частици, още повече, с глобални закони и сили на материалните слоеве – не предвижда.

Ако обобщим, Провиденциалният световен ред изобщо не подразбира някакви непосредствени управители на света  и всяко действие свише се реализира само чрез доброволното съдействие и съ-творчество на йерархически по-ниските нива (изключения може да има само на началните степени на формиране на душите, когато те все още не могат да разберат висшия замисъл). Такъв принцип е етически най-оправдан.

 

 

Прочетено: 1745 пъти